TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP TRI THỨC

Thành lập từ năm 1993, trải qua 24 năm phát triển, Tập đoàn Lộc Trời luôn gắn bó với người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Ký sự: Hành trình thiện nguyện trên đất nước Chùa Tháp

Từ ngày 23.03 đến ngày 26.03.2018, Quỹ Chăm sóc sức khỏe Nông dân của Tập đoàn Lộc Trời đã tham gia tổ chức đợt khám sức khỏe, cấp thuốc chữa bệnh cho hơn 1.100 lượt bà con nghèo tại các tỉnh biên giớ

Báo cáo thường niên năm 2017

Lộc Trời công bố báo cáo thường niên năm 2017

Tài liệu giới thiệu Tập đoàn Lộc Trời bằng tiếng Hoa (PDF ...

Tài liệu giới thiệu Tập đoàn Lộc Trời bằng tiếng Hoa