TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP TRI THỨC

Thành lập từ năm 1993, trải qua 24 năm phát triển, Tập đoàn Lộc Trời luôn gắn bó với người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Chương trình Huấn luyện Lực lượng 3 Cùng: NGÀY CÀNG PHÙ ...

Trong tháng 4, 5, 6 năm 2019 này, Ban điều hành chương trình Cùng Nông dân ra đồng (CNDRĐ) của Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục triển khai chương trình huấn luyện cho các anh em trong Lực lượng 3 Cùng.

Thông tin từ nhiệm của thành viên HĐQT

Ngày 20/05/2019, LTG nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Tour xe đạp toàn quốc về nông thông lần thứ 24: Tiếp tục ...

Sáng ngày 21/05, Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục tặng 2 tấn gạo Hạt Ngọc Trời và balo, cắp sách cho người nghèo và học sinh vượt khó tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang.