TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP TRI THỨC

Thành lập từ năm 1993, trải qua 24 năm phát triển, Tập đoàn Lộc Trời luôn gắn bó với người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Quyết định Nhân sự về việc Miễn nhiệm Chức danh Giám đốc ...

Ông Phan Bá Ngọc Phương sẽ thôi giữ chức danh Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Lộc Trời từ ngày 07/03/2018.

Tập đoàn Lộc Trời tặng quà, chăm sóc sức khỏe người dân ...

Sáng 18/3/2018, tại huyện Hồng Dân, Tập đoàn Lộc Trời (tỉnh An Giang) tổ chức chương trình vì sức khỏe cộng đồng lần đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngày hội xuống đồng của Lực lượng 3 Cùng VNL

Bộ phận Sản xuất Lương thực tổ chức “Ngày hội xuống đồng” tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành. Chương trình có các hoạt động tìm dịch hại trên thực tế và nêu ra các phòng trị. Đây là hoạt