TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP TRI THỨC

Thành lập từ năm 1993, trải qua 24 năm phát triển, Tập đoàn Lộc Trời luôn gắn bó với người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Tập đoàn Lộc Trời xây dựng mái ấm cho người nghèo

4 căn nhà tình thương đã được đại diện Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Nông Dân - Tập đoàn LộcTrời trao cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ và nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam tại các tỉ

Lộc Trời công bố thông tin giải trình liên quan đến xử ...

Song song với khoản tiền phải nộp, Lộc Trời được khấu trừ tăng thêm và nhận lại được khoản hoàn thuế tương đương 6,2 tỷ đồng.

Tập đoàn Lộc Trời triển khai chương trình xây dựng văn hóa

Năm 2019 Tập đoàn Lộc Trời bắt đầu triển khai xây dựng văn hóa cho các đơn vị phòng ban và toàn thể CBCNV.