AGPPS

THE STORY OF LOC TROI GROUP

An Giang Plant Protection Services Company (AGPPS) was incorporated in accordance with the decision by An Giang Province People’s Committee dated November 30, 1993, with a small facility, an initial investment capital of VND 750 million and 23 employees.

Starting as a crop chemical supplier, with the reliable product quality and breakthrough business strategy, the company has gradually gained the trust from national farmers.

After 22 years of incorporation, AGPPS has become the leading agricultural manufacturer and supplier in Vietnam, with the sustainable value chain from research, production, trading in seeds, crop chemicals, biological-organic products.

On August 23, 2015, AGPPS officially changed its name into Loc Troi Group in Cao Lanh City, Dong Thap province. The brand name of An Giang Plant Protection Company known and trusted by farmers for the last 23 years has made a historical transformation with the focus on farmers’ service through the strategy of building the world-leading agricultural value chain.

HISTORYAwards
Image

  • We declare to be an intellectual agricultural conglomerate, owning the world leading sustainable value chains. We represent the aspirations and creativity of Vietnamese farmers. We commit to bringing peace of mind, trust to the community and society; providing products and services of safety and quality. Rely on our Integrity – Technology – Breakthrough – Consensus
    LOC TROI GROUP’S DECLARATION
  • Today contribution for tomorrow development
    Business philosophy

Corporate Governance

Mr Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Tiến Dũng là Anh hùng lao động thời ký đổi mới, ông đã gắn bó cả cuộc đời mình với việc xây dựng ngành kinh doanh lúa gạo của Việt Nam.  Ông Dũng  hiện đang là cố vấn  cấp cao của hoạt động sản xuất, kinh doanh lương thực của Tập đoàn Lộc Trời.

Mr Nguyễn Mỹ

Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Mỹ phụ trách dẫn dắt hoạt động của Ngành Thuốc, Ngành kinh doanh chủ lực và lâu đời nhất của Tập đoàn. Ông Nguyễn Mỹ gắn bó với công ty từ những ngày đầu. Ông đã đóng góp nhiều trong việc phát triển kinh doanh cũng như mở rộng thị trường. Ông

Ông Lê Phước Đức

Phó Tổng giám đốc Ông Lê Phước Đức là người dẫn dắt hoạt động kinh doanh Hạt giống, kiêm phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lý Tài chính của Tập đoàn. Ông Lê Phước Đức hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau thời gian làm việc tại Công ty chuyên doanh

Mr Huỳnh Văn Thòn

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, người sáng lập và điều hành Tập đoàn Lộc Trời từ những ngày đầu tiên đến nay. Ông Huỳnh Văn Thòn đã kinh qua nhiều vị trí quản lý trong bộ máy nhà nước như Phó phòng kế hoạch Sở Nông nghiệp An Giang, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật