Chặng 6: Tour xe đạp toàn quốc về Nông Thôn lần 24 năm 2019

Chặng 6 giải đua xe đạp: Trần Tuấn Kiệt có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, áo xanh của Nguyễn Văn Bình "báo động đỏ".

Ban ĐN&TT