Sở giao dịch CK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung

Sở giao dịch CK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 2017. Chi tiết.
Thời gian
Tên chương trình
06:00
CA NHẠC THIẾU NHI: HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ
07:00
CHUYỆN BỐN MÙA: THÀNH PHỐ TÌNH YÊU
08:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: NHỮNG SẮC MÀU HÔN NHÂN- TẬP 26
09:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1- TẬP 31,32
10:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM : HIỂU VÀ YÊU
12:00
PHIM TRUYỆN TFS: TRINH THÁM NGHIỆP DƯ - TẬP 20