HSC tiếp tục duy trì đánh giá khả quan đối với LTG

"LTG là công ty nông nghiệp được quản lý tốt, có tầm nhìn và nội lực mạnh mẽ trong việc đổi mới chính mình để duy trì tăng trưởng và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam." Chi tiết báo cáo đánh giá của HSC, vui lòng xem file đính kèm.
Thời gian
Tên chương trình
06:00
CA NHẠC THIẾU NHI: HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ
07:00
CHUYỆN BỐN MÙA: THÀNH PHỐ TÌNH YÊU
08:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: NHỮNG SẮC MÀU HÔN NHÂN- TẬP 26
09:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1- TẬP 31,32
10:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM : HIỂU VÀ YÊU
12:00
PHIM TRUYỆN TFS: TRINH THÁM NGHIỆP DƯ - TẬP 20