GIỐNG BẮP LAI B.9034

ĐẶC TÍNH:
 • Sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh và chịu hạn tốt.
 • Chống chịu tốt trong điều kiện canh tác khó khăn.
 • Cho các vùng khó khăn ở Miền Núi Phía Bắc và Tây Nguyên.
 • Thời gian sinh trưởng:(tùy  thời vụ):
  + Miền Bắc: Vụ ĐX: 105 -110 ngày. Vụ Hè Thu: 92-95 ngày.
  + Miền Nam: Vụ ĐX: 100 – 105 ngày. Vụ Hè Thu: 90 -95 ngày.
 • Tiềm năng năng suất cao: 11-13 tấn/ha. Năng suất rất ổn định.
 • Bắp to,hạt dạng đá, màu vàng cam rất đẹp.
   Thời gian
Tên chương trình
06:00
CA NHẠC THIẾU NHI: HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ
07:00
CHUYỆN BỐN MÙA: THÀNH PHỐ TÌNH YÊU
08:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: NHỮNG SẮC MÀU HÔN NHÂN- TẬP 26
09:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1- TẬP 31,32
10:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM : HIỂU VÀ YÊU
12:00
PHIM TRUYỆN TFS: TRINH THÁM NGHIỆP DƯ - TẬP 20