THUỐC TRỪ CỎ GLYPHOSAN 757SG

Thành phần:
  • Glyphosate Ammonium 757 g/kg.
  • Phụ gia vừa đủ 1 kg.
Công dụng:
Glyphosan 757 SG là thuốc trừ cỏ lưu dẫn không chọn lọc sau nẩy mầm. Thuốc hấp thu qua lá và di chuyển xuống thân, rễ.
Glyphosan 757 SG chuyên trừ cỏ hằng niên và cỏ đa niên cho vườn cao su.

Hướng dẫn sử dụng:
Loại cỏ Liều lượng (kg/ha) Liều lượng và cách sử dụng
Cỏ tranh, cỏ khó trị khác 2,5 Pha 1.000g/phuy 200 lít nước (125g/bình 25 lít)
Cỏ hỗ hợp, cỏ hằng niên 1,5 - 2 75 - 100g/bình 25 lít

(Xem kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì)