Tập đoàn Lộc Trời được tặng danh hiệu "Doanh nghiệp vì Nhà Nông" năm 2018

Ngày 30/10/2018 Bộ NN&PTNT đã chính thức ra Quyết định số 4263/QĐ-BNN-TCCB về việc công bố 53 Doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp,nông thôn đạt Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” năm 2018. Tập đoàn Lộc Trời là doanh nghiệp được xướng tên đầu tiên trong danh sách này.
Đây là giải thưởng của Bộ NN&PTNT dành riêng tôn vinh doanh nghiệp có đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp phát triển nông thôn. Đối tượng tham gia bình chọn là các doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển giao khoa học công nghệ, doanh nghiệp đóng góp tài trợ cho phong trào xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực ngành nghề, nhưng có một số lĩnh vực phục vụ xuất sắc cho nông nghiệp phát triển nông thôn cũng sẽ được xem xét tặng danh hiệu. 

Lễ trao tặng danh hiệu sẽ được diễn ra vào đêm thứ sáu 9/11/2018, theo lời mời từ BTC, Tập đoàn Lộc Trời sẽ cùng góp mặt trong sự kiện này.

Ban ĐN&TT