Lộc Trời sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế SRP xuất khẩu đi Mỹ

Tập đoàn Lộc Trời triển khai sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế SRP. Đây cũng là vùng nguyên liệu chuyên canh lúa gạo đạt tiêu chuẩn cao xuất khẩu vào thị trường Mỹ.