Lộc Trời sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế SRP xuất khẩu đi Mỹ

Tập đoàn Lộc Trời triển khai sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế SRP. Đây cũng là vùng nguyên liệu chuyên canh lúa gạo đạt tiêu chuẩn cao xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 
 
 
Thời gian
Tên chương trình
06:00
CA NHẠC THIẾU NHI: HÀNH TRÌNH ƯỚC MƠ
07:00
CHUYỆN BỐN MÙA: THÀNH PHỐ TÌNH YÊU
08:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: NHỮNG SẮC MÀU HÔN NHÂN- TẬP 26
09:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1- TẬP 31,32
10:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM : HIỂU VÀ YÊU
12:00
PHIM TRUYỆN TFS: TRINH THÁM NGHIỆP DƯ - TẬP 20