TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

Tháng 4 vừa qua, gia đình Lộc Trời có 3 thành viên không may gặp phải tai nạn và bệnh hiểm nghèo. Trong tình thế khó khăn ập đến, cả 3 trường hợp đều phải cần đến những sự sẻ chia, ủng hộ về mặt tinh thần và chi phí để xoay sở. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong thời điểm khó khăn của đồng nghiệp, gia đình Lộc Trời đã có các thư kêu gọi và nhận được rất rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ từ CBCNV trong Tập đoàn. Nghìn trái tim yêu thương đã hòa chung nhịp đập và tạo nên một sức mạnh tinh thần lớn lao cho cả 3 thành viên ấy.
1- Bạn Nguyễn Minh Quang – Nhân viên CN Thoại Sơn. Số tiền đồng nghiệp ủng hộ : 97.000.000 đồng, Công đoàn hỗ trợ 10 triệu đồng.
2- Bạn Lê Văn Chính – Nhân viên Cty TNHH Thoại Sơn. Số tiền đồng nghiệp ủng hộ 83.930.000 đồng; Công đoàn hỗ trợ 10 triệu đồng.
3- Bạn Tiết Thương Mến – Nhân viên CN Cần Thơ. Số tiền đồng nghiệp ủng hộ : hơn 300 triệu đồng, Công đoàn hỗ trợ 10 triệu đồng.
Trong nghìn tấm lòng đó, những sự sẻ chia được đến từ những đồng nghiệp quen thân và cả những đồng nghiệp chưa từng gặp qua 3 bạn Quang, Chính, Mến. Nhưng trên hơn hết, những sự sẻ chia giúp đỡ này chắc chắn chính là sự khẳng định vững chắc cho tình cảm gắn kết trong đại gia đình Lộc Trời.
Ân tình cho đi
nhưng không mong nhận lại
Trong trái tim nồng
vẫn ấm mãi tình thương.


Ban ĐNTT