Chương trình Ngày Hội Lực Lượng 3 Cùng Ngành Lương thực

Ngày 30/ 10/2018, tại CLB Hưu Trí tỉnh An Giang, Ngành Lương Thực - Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức “Chương trình Ngày Hội Lực Lượng 3 Cùng Ngành Lương thực”. Đây là dịp để Lực lượng 3 Cùng Vùng Nguyên Liệu trau dồi kỹ thuật đồng ruộng, đẩy mạnh phong trào tự nghiên cứu nâng cao tay nghề; thể hiện quyết tâm đổi mới theo tinh thần “LỘC TRỜI ĐỔI MỚI – VƯƠN TỚI TẦM CAO” và góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Ngành Lương thực.

Về dự chương trình có ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lộc Trời, lãnh đạo Ngành Lương Thực và hơn 600 các bộ Lực lượng 3 Cùng Vùng nguyên liệu tham gia. 


ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lộc Trời phát biểu
Những hoạt dộng diễn ra trong chương trình. 
Chương trình Gala dinner buổi tối.

Trần Chung