Công ty Vĩnh Lộc được cấp chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo qua các thị trường khó tính trên thế giới

Ngày 14/11/2018, Công ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Vĩnh Lộc được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo qua các thị trường khó tính như: Mỹ, các nước Châu Âu...
 

Công ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Vĩnh Lộc
Đơn vị đánh giá giám sát HACCP định kỳ hàng năm là Công ty SGS Việt Nam  (HACCP viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP có nghĩa là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
Trong nhiều năm qua công ty Vĩnh Lộc luôn thực hiện tốt hệ thống quản lý HACCP trong sản xuất và xuất khẩu. Năm 2018, bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, nhà máy Vĩnh Lộc đã tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các yêu cầu của HACCP.
 


Kết quả quá trình kiểm tra, nhà máy được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo qua các thị trường khó tính như: Mỹ, các nước Châu Âu… Thành quả này cũng góp phần tạo uy tín cho Vĩnh Lộc nói riêng và Tập Đoàn Lộc Trời nói chung, luôn luôn đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng, mang thương hiệu Hạt Ngọc Trời đi khắp mọi miền đất nước và thế giới.
Bùi Khải Hoàn – Chuyên viên KCS Vĩnh Lộc