Tập đoàn Lộc Trời đầu tư gần 4 tỷ đồng cho hế thống xay xát lúa gạo tại Công ty Lương Thực Vĩnh Bình

Nhằm nâng cao công suất sản xuất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo cung ứng kịp thời gạo chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước, Tập đoàn Lộc Trời đã đầu tư hệ thống xay xát lúa gạo giai đoạn 2 tại Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình.
 


Hệ thống mới giúp giải quyết bài toán cung ứng sản lượng trong thời gian cao điểm của thị trường

Với số lượng 06 máy xát trắng, 06 máy lau bóng và 01 máy tách màu cùng hệ thống các thiết bị, vật tư phụ trợ, giúp nâng công suất sản xuất lên 400 – 450 tấn gạo/ngày, gấp đôi công suất so với trước đây. Qua đó, kịp thời đáp ứng các đơn hàng sản xuất cung ứng nội địa, xuất khẩu và xay xát gia công.


Tối ưu hóa, tiết kiệm thời gian làm việc nhưng vẫn đảm bao chất lượng sản phẩm

Công ty TNHH Lương Thực Vĩnh Bình là một trong những đơn vị có năng xuất hoạt động cao nhất hiện nay của Tập  đoàn Lộc Trời, chuyên cung cấp sản xuất cho các đơn hàng trong và ngoài nước.

Trần Lê Khương - Công Ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Bình