UBND tỉnh Bạc Liêu đầu tư gần 10 tỉ đồng cho hệ thống lưới điện sản xuất tại Công Ty Lương thực Vĩnh Lộc

Nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu để phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư gần 10 tỉ đồng cho hệ thống lưới điện sản xuất tại Công Ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc  của Tập đoàn Lộc Trời.


Công Ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Lộc

Mặc dù ngân sách tỉnh Bạc Liêu còn nhiều khó khăn nhưng UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn thực hiện cam kết đầu tư gần 10 tỉ đồng cho hệ thống lưới điện sản xuất tại Công Ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc của Tập đoàn Lộc Trời.

Dự án hệ thống lưới điện sản xuất được thực hiện trong 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Công suất 5.520 kVA với chi phí đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng đã hoàn thành trong năm 2016, phần chi phí này do nguồn ngân sách tỉnh còn khó khăn nên Tập đoàn Lộc Trời đã ứng đầu tư trước và sẽ phân bổ lại sau.
  • Giai đoạn 2: Công suất 4000 kVA với chi phí đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng đã được tỉnh thực hiện hoàn thành vào đưa vào sử dụng tháng 03/2019.

Với việc đầu tư cho hệ thống lưới điện sản xuất sẽ giúp Công Ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động tại địa phương. 

Một số hình ảnh về đầu tư hệ thống điện giai đoạn 2 tại tại Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc.Tháng 11/2018 tiến hành khởi công.

 


Cuối Tháng 03/2019 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trước đó vào năm 2012, UBND tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện chính sách kêu gọi và thu hút thành công nhiều doanh nghiệp đến và tham gia đầu tư trong nhiều lĩnh vực tại địa phương, như: Năng lượng, y tế, du lịch,… Đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp vốn là ngành chủ lực của tỉnh với thế mạnh là nuôi trồng thủy sản và sản xuất lúa gạo. 

 Điển hình cho thành công đó là việc kêu gọi được Tập đoàn Lộc Trời về đầu tư Nhà máy chế biến sản xuất lúa gạo tại huyện Hồng Dân. Từ đó Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc ra đời với sứ mệnh nâng cao giá trị thương hiệu gạo, ổn định giá cả thị trường và giúp hàng nghìn nông dân đảm bảo đầu ra khi liên kết sản xuất với Công ty.

 

Phạm Lê Rạng Đông - Công Ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Lộc