Hội nghị Đoàn cơ sở Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ năm 2017 – 2022

Ngày 08/06/2018, Tập đoàn Lộc Trời tổ chức Hội nghị Đoàn cơ sở nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 tại văn phòng trụ sở số 23 Hà Hoàng Hổ, Tp Long Xuyên, An Giang.

Ông Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy – Chủ tịch Công đoàn, Ông Âu Xuân Đôn – Chánh Văn phòng Đoàn thể Tập đoàn Lộc Trời  đến tham dự cùng hội nghị. Đại biểu tham dự có 66 đồng chí bao gồm Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và các Chi đoàn trực thuộc.

Ban chấp hành đã trình bày dự thảo Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2019 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2022. Hội nghị cũng trình bày Báo cáo đề án xây dựng nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Đại hội thảo luận đề án nhân sự, biểu quyết số lượng Ban chấp hành và ra mắt Ban chấp hành mới kiện toàn. Đại hội đã thống nhất danh sách Đoàn đại biểu Tập đoàn Lộc Trời tham dự Đại hội Đoàn Khối.
Thanh Chum