Tuyển dụng nhân viên hành chính kiêm thủ quỹ

Tập đoàn Lộc Trời tuyển dụng nhân viên nhân viên hành chính kiêm thủ quỹ làm viêc tại Nhà máy sản xuất hạt giống Tân Hồng.
Chi tiết thông tin tuyển dụng