THBT: Kết quả sau 2 năm thực hiện chuỗi giá trị cây ăn quả tại Bến Tre

Kết quả sau 2 năm thực hiện chuỗi giá trị cây ăn quả tại Bến Tre.
Nguồn: Đài TH Bến Tre.