Chống stress cho lúa non - Thần nông vi hành

Chương trình Thần nông vi hành cùng chia sẻ kỹ thuật giúp bà con nông dân hạn chế các điều kiện bất lợi gây ảnh hưởng đến lúa non.