CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Nghiên Cứu Khoa Học

Chúng tôi luôn sát cánh giúp người nông dân gia tăng hàm lượng chất xám và tạo nên sự khác biệt cho nông sản Việt.

Giống Cây Trồng

Tập đoàn Lộc Trời cung ứng sản phẩm giống chất lượng cho người nông dân gồm lúa,  bắp lai và rau màu.

Bảo vệ thực vật

Tập đoàn Lộc Trời mang đến những giải pháp toàn diện cho người nông dân trong việc bảo vệ mùa màng, đảm bảo năng suất.

Hữu Cơ Sinh Học

Tập đoàn Lộc Trời tiên phong sản xuất các chế phẩm, phân bón hữu cơ sinh học phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

Lương Thực

Gạo Hạt Ngọc Trời sản xuất từ Vùng nguyên liệu bền vững, truy xuất được nguồn gốc, an toàn, Top 3 Gạo ngon nhất thế giới.

Bao Bì

Sản xuất, cung ứng bao bì carton và bao PP sợi dệt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, với hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008.

CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Cùng chung một khát vọng với nông dân Việt Nam, chúng tôi đang từng ngày dốc sức để đưa chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững của Tập đoàn Lộc Trời mỗi ngày một phát triển lên tầm cao mới, góp phần mang lại giá trị bền vững cho nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

  • Non sông gấm vóc cùng sự tin yêu của người nông dân Việt đã giúp chúng tôi xây dựng nên một Tập đoàn Lộc Trời hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, là hiện thân cho khát vọng và sự sáng tạo của nông dân Việt Nam.
Image

CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Tập đoàn Lộc Trời tiên phong xây dựng Chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Cùng chung một khát vọng với nông dân Việt Nam, chúng tôi đang từng ngày dốc sức để đưa chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững của Tập đoàn Lộc Trời  mỗi ngày  một phát triển lên tầm cao mới,  góp phần mang lại giá trị bền vững cho nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Image

The prosperity of the motherland and the trust of Vietnamese farmer have helped us to build Loc Troi Group to become a leading production and distribution group in Vietnam with an agricultural value chain, representing the aspirations and the creativity of Vietnamese farmers.

Sharing the aspiration of Vietnamese farmers, we are devoted to elevate Loc Troi Group's sustainable agriculture value chain to a new height, contributing to the creation of sustainable values for the agriculture, farmers and rural areas of Vietnam.