Giống lúa Lộc Trời 3

      Giống công nhận chính thức (Quyết định số 5005/QĐ-BNN-TT, ngày 30/11/2017 của Bộ NN & PTNT).
      Đặc điểm nổi bật:
• Ngắn ngày, bông chùm, năng suất cao.
• Tỷ lệ hạt chắc cao.
• Thấp cây, dạng hình đẹp, nở bụi khá.
• Gạo đẹp, trong, cơm mềm dẻo.
• Thích hợp 3 vụ/năm, thích nghi rộng.
• Khả năng vào gạo nhanh.

Phù hợp các vùng:
• Thích nghi rộng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
• Đông Nam bộ: Tây Ninh, Bình Thuận.
 
Chỉ tiêu LỘC TRỜI 3
TGST (ngày) 88 - 95
Chiều cao (cm) 90 - 95
Đạo ôn HK
Rầy nâu HK
Năng suất (tấn/ha) ĐX: 6-8 tấn
HT: 5-6 tấn
Đổ ngã Cứng rạ
Đặc tính khác Thích hợp 3 vụ/năm, bông chùm, dạng hình đẹp, hạt chắc/bông cao
Phẩm chất gạo Gạo đẹp, dài, trong, ít bạc bụng. Cơm bóng, mềm, dẻo, ngon

                                                                         Hình thái hạt lúa và hạt gạo: