GIỐNG LÚA OM 9577

Đặc điểm nổi bật:
• Bông to chùm, năng suất cao.
• Tỷ lệ hạt chắc cao.
• Cứng cây, dạng hình đẹp, nở bụi tốt.
• Gạo đẹp, trong, cơm mềm.
• Thích hợp 3 vụ/năm, thích nghi nhiều vùng đất.
• Khả năng chịu mặn (3-4‰).
 
Chỉ tiêu OM 9577
TGST (ngày) 95 - 102
Chiều cao (cm) 95 - 100
Đạo ôn HN
Rầy nâu HK
Năng suất (tấn/ha) ĐX: 7-8 tấn
HT: 5-6 tấn
Đổ ngã Cứng rạ
Đặc tính khác Đẻ nhánh tốt, thích nghi nhiều vùng đất: phù sa, phèn, mặn (3-4‰)
Phẩm chất gạo Gạo thon, dài, cơm trắng, mềm


                                                                                                                               Hình thái hạt lúa và hạt gạo: