GIỐNG LÚA OM 4900

ĐẶC TÍNH GIỐNG LÚA OM 4900

Chỉ tiêu OM 4900
TGST (ngày) 95 – 100
Chiều cao (cm) 95 – 100
Đạo ôn HN
Rầy nâu TB
Năng suất (tấn/ha)
ĐX: 6-8 tấn
HT: 4-5 tấn
Đổ ngã Cứng cây
Đặc tính khác Bông to, đùm. Chịu phèn mặn khá, Thích hợp cả 3 vụ/năm.
Phẩm chất gạo Gạo dài, trắng đẹp, ngon cơm, thơm nhẹ.

– TRƯỚC ĐÂY CÓ 3 DÒNG

+ 90-95 ngày

+ 95-100 ngày.

+ 100-105 ngày.

– HIỆN TẠI PHÂN PHỐI DÒNG 95-100 NGÀY, THÍCH  HỢP VÙNG 3 VỤ

– MỘT SỐ NÔNG DÂN ĐÁNH GIÁ GIỐNG YẾU RẠ

– PHẨM CHẤT GẠO NGON

Liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống (Tập đoàn Lộc Trời)

243B/12, Quốc Lộ 91, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02963836264 (Bộ phận Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng)

Hotlines thông tin đại lý cho nông dân trên toàn quốc: 02838407212

Quý đại lý cần mở đại lý mời liên hệ với các chi nhánh hoặc gọi hotlines.