THUỐC TRỪ CỎ MECO 60EC

MECO 60EC là thuốc trừ cỏ trong ruộng lúa trước khi cỏ nẩy mầm. Thuốc có hiệu quả cao đối với cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác,...
Thành phần: Butachlor.......600g/l.
                     Phụ gia, dung môi và chất an toàn vừa đủ 1 lít.
Quy cách: 100ml, 500ml, 1 lít.