THUỐC TRỪ CỎ SOLITO 320EC

SOLITO 320EC là thuốc được hấp thu qua lá cỏ khi cỏ mọc 2-3 lá, tác động lên chồi mầm làm cỏ ngừng phát triển và chết trong vòng 5-7 ngày sau đó. SOLITO diệt được hầu hết cỏ lá rộng, lá hẹp và chác lác. Nhất là cỏ khó trị như đuôi phụng, lồng vực,...
Thành phần: Pretilachlor........300g/l.
                     Pyribenzoxim.....20g/l.
                     Phụ gia và dung môi 727g/l.
Quy cách: 100ml, 500ml