PHÂN BÓN LÁ P, K SINH HỌC BỔ SUNG TRUNG VI LƯỢNG DS GOLD