Kỹ sư 3 Cùng vùng cây ăn trái - Tập đoàn Lộc Trời

 
Trong mùa dịch Covid-19, các kỹ sư 3 Cùng Vùng cây ăn trái của Tập đoàn Lộc Trời vẫn hỗ trợ bà con chăm sóc vườn, quản lý dịch hại theo quy trình chuẩn. Đồng thời, đội ngũ kỹ sư 3 Cùng luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trực tiếp tại vườn khi các địa phương gỡ lệnh giãn cách xã hội...
 
Phóng sự của VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam (Ngày 31/9/2021)
 
 
Nguồn: Đài Truyền hình Việt Nam