Thông báo mời thầu (15.4.2022) – Thiết kế dự án tòa nhà phức hợp Nguyễn Hữu Cảnh

 
Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị tham gia thiết kế dự án tòa nhà phức hợp Nguyễn Hữu Cảnh (tòa nhà phức hợp Tập đoàn Lộc Trời) 
 
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm:
   
Trân trọng,