Thông báo mời thầu (15.11.2022) – Cung cấp áo sơ mi cho Tập đoàn Lộc Trời

 
Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị tham gia chào thầu cung cấp áo sơ mi cho Tập đoàn Lộc Trời.
 
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm:
 
  1. Thư mời chào giá cung cấp áo sơ mi cho Tập đoàn Lộc Trời
  2. File mẫu Bảo lãnh dự thầu