Vụ Đông Xuân 2022-2023, An Giang quyết tâm xây dựng vùng liên kết 110.000ha với Tập đoàn Lộc Trời

 
Sáng 14/11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch liên kết tiêu thụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời trong vụ Đông Xuân 2022-2023. Cùng dự có Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang Trần Văn Cứng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng, đại diện Tập đoàn Lộc Trời và các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT.
 
 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm kết luận cuộc họp
 
 
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
 
Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang Nguyễn Văn Hiền cho biết, vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn tỉnh dự kiến xuống giống 248.945ha (lúa 228.527ha, màu 16.775ha, vụ mùa 3.643ha). Ước năng suất lúa bình quân vụ Đông Xuân 7,4 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 1,7 triệu tấn; vụ mùa ước năng suất 4,16 tấn/ha, sản lượng đạt 15.156 tấn.
 
Vụ Đông Xuân 2022-2023, các doanh nghiệp có kế hoạch liên kết và tiêu thụ 147.350ha. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời có kế hoạch liên kết và tiêu thụ 110.000ha. Đến ngày 13/11/2022, Tập đoàn Lộc Trời đã triển khai ký hợp đồng thông qua các HTX, tổ hợp tác và các hộ nông dân với diện tích 18.840ha. Sở NN&PTNT, Liên minh HTX, Hội Nông dân tỉnh cùng Tập đoàn Lộc Trời đang triển khai kế hoạch liên kết theo từng tiểu vùng nhằm chủ động tiêu thụ sản lượng lúa theo tiến độ thu hoạch.
 
Theo đó, kế hoạch từ nay đến cuối tháng 11, sẽ triển khai ký hợp đồng với nông dân, HTX, tổ hợp tác diện tích 43.451ha; dự kiến trong tháng 12/2022 sẽ triển khai ký hợp đồng với diện tích  47.715ha, hoàn thành chỉ tiêu liên kết 110.000ha.
 
Tháng 11 và tháng 12/2022 là thời điểm thuận lợi triển khai liên kết, do mực nước tiếp tục xuống thấp, thích hợp để nông dân xuống giống tập trung vụ Đông Xuân 2022 – 2023. Uớc diện tích giống trong tháng 11 khoảng 26.000ha (tập trung ở vùng 2 vụ và vùng 3 vụ có xả lũ thuộc các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Châu Phú và Phú Tân); ước diện tích xuống giống đại trà trong tháng 12/2022 khoảng 180.000ha; diện tích còn lại xuống giống đến 15/1/2023 khoảng 22.000ha.
 
Dịp này, Sở NN&PTNT An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Liên minh HTX tỉnh An Giang và Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.
 
Theo đó, các bên phối hợp phát triển mới ít nhất 180 HTX nông nghiệp trong giai đoạn 2022-2025 gắn với diện tích sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích liên kết đến năm 2025 đạt ít nhất 383.000ha (chiếm trên 50% diện tích sản xuất lúa của An Giang). Cùng với liên kết lúa, đến năm 2025, Tập đoàn Lộc Trời thực hiện liên kết tiêu thụ rau màu đạt 600ha và cây ăn trái đạt 1.560ha.
 
Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Lộc Trời sẽ tiêu thụ toàn bộ lượng nông sản trên diện tích sản xuất có sự tham gia liên kết, hình thức liên kết đa dạng. Đồng thời, phối hợp triển khai cấp mã số vùng trồng trên cây lúa trong vùng nguyên liệu liên kết với Tập đoàn Lộc Trời; thực hiện dự án xây dựng thương hiệu Gạo An Giang.