Thông báo mời thầu (16.10.2023) – Quà Tết Giáp Thìn 2024 cho Tập đoàn Lộc Trời

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị tham gia chào thầu quà Tết Giáp Thìn 2024 cho Tập đoàn Lộc Trời 
 
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm:
 
  1. Thư mời chào thầu quà Tết 2024
  2. File mẫu bảo lãnh dự thầu